BYTOVÝ DŮM Č. 12 JEZÁRKY STRAKONICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

BYTOVÝ DŮM Č. 12 JEZÁRKY STRAKONICE

Statutární zástupce investora: Ing. Pavel Vondrys – starosta města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Jaroslav Houska
Adresa investora:

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21  Strakonice

Telefon investora: 383 321552 – starosta města
Telefon2 investora: 383 700320 - Jaroslav Houska - TDI
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 1.6.2005 - 22.7.2006
Doba výstavby: 14 měsíců
Celkový náklad stavby: 38 820 430,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 82,16 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.

 


Objednatel: Ing. Pavel Vondrys
starosta města
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk