BYTOVÝ DŮM NA POZEMKU p.č. 262 STRAKONICE - PODSKALÍ

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

BYTOVÝ DŮM NA POZEMKU p.č. 262 STRAKONICE - PODSKALÍ

Statutární zástupce investora: Ing. Tomáš Baumruk – předseda představenstva, generální ředitel
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. Karel Sklenář – technický náměstek
Adresa investora:

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
Písecká 893
386 01Strakonice
 

Telefon investora: 383 350 210
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 7.9.2006 - 11.10.2007
Doba výstavby: 13 měsíců
Celkový náklad stavby: 27 362 000,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 84,61 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Zhotovitel: Ing. Bohumil Křiváček
ředitel pro strategický rozvoj
Verze pro tiskVerze pro tisk