BYTOVÝ DŮM ,,U SMUTEČNÍ VRBY“ k.ú. České Budějovice

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

BYTOVÝ DŮM ,,U SMUTEČNÍ VRBY“ k.ú. České Budějovice

Statutární zástupce investora: Mgr. Radek Ťoupal - jednatel
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Pavel Otruba - TDI
Adresa investora:

Ťoupal reality s.r.o.
Včelná, Lesní 482
373 82 Boršov nad Vltavou

Telefon investora: 602 646 534 Mgr. Radek Ťoupal - jednatel
Telefon2 investora: 604 209 951 Pavel Otruba - TDI
Místo realizované akce: České Budějovice
Lhůta výstavby: 02.2008 - 29.5.2009
Doba výstavby: 16 měsíců
Celkový náklad stavby: 104 547 128,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: cca 89,32 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Mgr. Radek Ťoupal
jednatel
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk