KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN HORAŽĎOVICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN HORAŽĎOVICE

Statutární zástupce investora: Václav Trčka - starosta města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. Petr Lavička
Adresa investora:

Město Horažďovice
Mírové  náměstí 1
341 01 Horažďovice

Telefon investora: 0187/512730
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Horažďovice
Lhůta výstavby: 07/1999 - 09/2000
Doba výstavby: 15 měsíců
Celkový náklad stavby: 82 633 000,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 79 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.

 


Objednatel: Václav Trčka
starosta města
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk