MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍCH BLOKŮ NEMOCNICE TÁBOR

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍCH BLOKŮ NEMOCNICE TÁBOR

Statutární zástupce investora: Ing. Zdeněk Jirků – ředitel ON Tábor
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Zbyněk Lambert
Adresa investora:

Okresní nemocnice Tábor
Třída kpt. Jaroše 2000
393 03 Tábor

Telefon investora: 381 608751
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Tábor
Lhůta výstavby: 08/2004 - 31.3.2005
Doba výstavby: 8 měsíců
Celkový náklad stavby: 56 000 504,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 40,32 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.

 


Objednatel: Ing. Zdeněk Jirků
ředitel nemocnice
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk