NEMOCNICE STRAKONICE – DOSTAVBA LŮŽKOVÉ ČÁSTI NS, a.s.

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

NEMOCNICE STRAKONICE – DOSTAVBA LŮŽKOVÉ ČÁSTI NS, a.s.

Statutární zástupce investora: MUDr. Tomáš Fiala – předseda představenstva
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. Luděk Přibyl
Adresa investora:

Nemocnice Strakonice, a.s
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

Telefon investora: 383 314 111
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 05.2009 - 19.7.2010
Doba výstavby: 9 měsíců
Celkový náklad stavby: 112 836 137,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: ´
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: MUDr. Tomáš Fiala
předseda představenstva
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk, MBA
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk