OBNOVA AREÁLU STŘEDOVĚKÉHO VODNÍHO MLÝNA HOSLOVICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

OBNOVA AREÁLU STŘEDOVĚKÉHO VODNÍHO MLÝNA HOSLOVICE

Statutární zástupce investora: PhDr. Miroslav Špecián – ředitel muzea
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Jiří Urbánek - TDI
Adresa investora:

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zámek 1
386 01 Strakonice

Telefon investora: 602 427317 - Jiří Urbánek - TDI
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Hoslovice
Lhůta výstavby: 08.2006 - 30.11.2007
Doba výstavby: 15 měsíců
Celkový náklad stavby: 15 047 128,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 89,32 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: PhDr. Miroslav Špecián
ředitel muzea
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk