Osvědčení

Společnost je držitelem Osvědčení:


Realitní projekt roku 2012 - Bytový dům Čelakovského 1436, Strakonice 

Conventia, s.r.o. pořadatel soutěže nejlepších developerských projektů v ČR udělila naší společnosti dne 1.11.2012 na základě hlasování odborné poroty, která byla vybrána z řad realitních odborníků Cenu odborné poroty za 1. umístění v regionu Jihočeský kraj za developerský projekt Bytový dům Čelakovského, viz www.bytycelakovskeho.cz, bytového domu ve Strakonicích.

 

Současně pořadatel soutěže nejlepších developerských projektů v ČR udělila naší společnosti dne 1.11.2012 na základě hlasování odborné poroty, která byla vybrána z řad architektů Cenu architektů v regionu Jihočeský kraj za developerský projekt Bytový dům Čelakovského, viz www.bytycelakovskeho.cz, bytového domu ve Strakonicích.

 

     

 

 

 

Čestné uznání "presta" - Prestižní stavba jižních Čech

 

V rámci akce PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V ROCE 2008 - 2010 společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. slavnostně obdržela dne 19.5.2011 ocenění od Vyhlašovatele (regionální zastoupení) a odborné poroty složené ze zástupců a organizací: Český svaz stavebních inženýrů (ČSS), Česká komora stavebních inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA), Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeský kraj:

 

- čestné uznání presta prestižní stavba jižních Čech v kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - rekonstrukce na stavbě Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Strakonice I. etapa dostavba jižního křídla

 

čestné uznání presta prestižní stavba jižních Čech v kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - rekonstrukce na stavbě Společenské centrum RATEJNA

 

Prestižní stavba jižních Čech - rekonstrukce a dostavba I etapa dostavba jižního křídla    Prestižní stavba jižních Čech - rekonstrukce a dostavba I etapa dostavba jižního křídla

 

 

Ocenění MID-TOP

Společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. obdržela v roce 2007 ocenění od Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ÚRS Praha, a.s., když se umístila v první desítce nejúspěšnějších Českých středních a malých stavebních firem v soutěži MID-TOP 2006. Společnost navázala na obdržené ocenění MID-TOP 2003.

 

    MID - TOP 2003

 

 

Zelená úsporám - Osvědčení o registraci

Společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. je od 7.7.2009 v Seznamu odborných dodavatelů vedeného v rámci dotačního titulu Zelená úsporám, vyhlášeném Státním fondem životního prostředí ČR.

 

 

 

EKO-KOM registrace

Společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. je dlouhodobě registrována Smlouvou o sdruženém plnění u společnosti EKO-KOM a.s., pod klientským č. EK-F00021083.

 

   

 

 

Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR

Společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. je podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnsotní způsobilosti, držitelem Osvedčení vydané Národním bezpečnostním úřadem v Praze, s platností do 6.4.2018, vedené pod č. 000140, s přístupem k inrormaci stupně utajení VYHRAZENÉ.

 

 

 Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu

 


 

 

Certifikát CREDITINFO

Jsme potěšeni, že naše společnost je vedena v registru soventních firem. Společnost JIHOSPOL je držitelem Certifikátu vydaného certifikačním orgánem provádějící certifikaci a kontrolu společností Creditinfo Czech Republic, s.r.o., pod č. certifikátu A-74

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁT SPOLEHLIVÁ FIRMA

Naši společnosti byl v roce 2012, a opětovně i v roce 2013, udělen CERTIFIKÁT SPOLEHLIVÁ FIRMA.

  Spolehlivá firma   Spolehlivá firma