PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – KUNICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – KUNICE

Statutární zástupce investora: Ing. Jiří Šíma – starosta obce
Zástupce investora zopovídající za stavbu: .
Adresa investora:

Obec Kunice
Kunice 92
251 63 Strančice

Telefon investora: 602 170 276 Ing. Jiří Šíma – starosta obce
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Kunice
Lhůta výstavby: 07.2008 - 31.7.2009
Doba výstavby: 13 měsíců
Celkový náklad stavby: 15 123 869,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 88,74 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Jiří Šíma
starosta obce
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk