REGIONÁLNÍ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU V HORAŽĎOVICÍCH

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

REGIONÁLNÍ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU V HORAŽĎOVICÍCH

Statutární zástupce investora: Mgr. Jindřiška Jůdová – starostka města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. Pavel Matoušek
Adresa investora:

Město Horažďovice
Městský úřad, Mírové náměstí 1
341 11 Horažďovice

Telefon investora: 376 547558 – starostka města
Telefon2 investora: 774 661614 - Ing. Pavel Matoušek - TDI
Místo realizované akce: Horažďovice
Lhůta výstavby: 24.5.2006 - 30.11.2007
Doba výstavby: 18 měsíců
Celkový náklad stavby: 47 179 400,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 76,93 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města
Zhotovitel: Ing. Bohumil Křiváček
ředitel pro strategický rozvoj
Verze pro tiskVerze pro tisk