REKONSTRUKCE HRAD STRAKONICE – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

REKONSTRUKCE HRAD STRAKONICE – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa

Statutární zástupce investora: Ing. Pavel Vondrys – starosta města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Jiří Urbánek - TDI
Adresa investora:

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21  Strakonice

Telefon investora: 383 321 552
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 12.2008 - 29.7.2010
Doba výstavby: 20 měsíců
Celkový náklad stavby: 55 949 730,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: ´
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena s tříměsíčním předstihem a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Pavel Vondrys
starosta města
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk, MBA
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk