REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A PŮDNÍ VESTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KASEJOVICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A PŮDNÍ VESTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KASEJOVICE

Statutární zástupce investora: Ing. Marie Čápová – starostka obce
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Alena Vochová, Předenice
Adresa investora:

Obec Kasejovice
335 44   Kasejovice  98
 

Telefon investora: 371 595100 – Marie Čápová – starostka obce
Telefon2 investora: 377 916335 – Alena Vochová -TDI
Místo realizované akce: Kasejovice
Lhůta výstavby: 20.5.2004 - 23.12.2005
Doba výstavby: 19 měsíců
Celkový náklad stavby: 34 572 584,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 81,26 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Marie Čápová
starostka obce
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk