STAVBA 21 NÁJEMNÍCH BYTŮ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ULICE ŠUMAVSKÁ, HORAŽĎOVICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

STAVBA 21 NÁJEMNÍCH BYTŮ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ULICE ŠUMAVSKÁ, HORAŽĎOVICE

Statutární zástupce investora: Václav Trčka – starosta města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: p. Aleš Křižan
Adresa investora:

Město Horažďovice
Náměstí Míru  1
341 01  Horažďovice

Telefon investora: 376 547521
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Horažďovice
Lhůta výstavby: 12/2003 - 09/2004
Doba výstavby: 10 měsíců
Celkový náklad stavby: 26 596 477,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 86,52 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.

 

 


Objednatel: Václav Trčka
starosta města
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk