STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 138/I (RADNICE) S U Š I C E

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 138/I (RADNICE) S U Š I C E

Statutární zástupce investora: JUDr. Jiřina Rippelová - starostka města
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. arch . Pavel Lejsek
Adresa investora:

Město Sušice
Náměstí Svobody 138/I
342 01 Sušice

Telefon investora: 376 526540
Telefon2 investora: 376 526561
Místo realizované akce: Sušice
Lhůta výstavby: 12 / 2002 - 05 / 2004
Doba výstavby: 18 měsíců
Celkový náklad stavby: 58 166 043,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 77,31 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.

 


Objednatel: JUDr. Jiřina Rippelová
starostka města
Zhotovitel: František Žahour
ředitel stavební divize
Verze pro tiskVerze pro tisk