Stavební úpravy obvodového pláště a systému vytápění FÚ ve Strakonicích

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

Stavební úpravy obvodového pláště a systému vytápění FÚ ve Strakonicích

Statutární zástupce investora: Ing. Pavel Fantyš - ředitel
Zástupce investora zopovídající za stavbu: Ing. Miroslav Neumitka
Adresa investora:

Česká republika – Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Mánesova 3a
371 87 České Budějovice

Telefon investora: ústředna: 383 363 111
Telefon2 investora: Ing. Miroslav Neumitka: 724 361 503
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 16.7.2008 - 15.12.2008
Doba výstavby: 5 měsíců
Celkový náklad stavby: 18 792 834,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 76,92 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Pavel Fantyš
ředitel
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk