STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘELSKÉ HOŠTICE

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘELSKÉ HOŠTICE

Statutární zástupce investora: Ing. Petr Janoch – starosta obce
Zástupce investora zopovídající za stavbu: .
Adresa investora:

Obec Střelské Hoštice 83
387 15 Střelské Hoštice

Telefon investora: 383 399 748 Ing. Petr Janoch – starosta obce
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Střelské Hoštice
Lhůta výstavby: 08.2008 - 11.8.2009
Doba výstavby: 13 měsíců
Celkový náklad stavby: 12 353 753,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 84,42 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Petr Janoch
starosta obce
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk