TENISOVÁ HALA NA POZEMKU p.č. 441/1 k.ú. Strakonice

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Písecká 893

386 24 Strakonice

tel: 383 350 210    fax: 383 321 336

e-mail: jihospol@jihospol.cz

http://www.jihospol.cz

REFERENČNÍ LIST

jméno obchodní zakázky:

TENISOVÁ HALA NA POZEMKU p.č. 441/1 k.ú. Strakonice

Statutární zástupce investora: Ing. Libor Volf – předseda o.s.
Zástupce investora zopovídající za stavbu: .
Adresa investora:

Tenis klub Strakonice, o.s.
Máchova 178
386 01 Strakonice
 

Telefon investora: 603 952 358 Ing. Libor Volf – předseda o.s.
Telefon2 investora:
Místo realizované akce: Strakonice
Lhůta výstavby: 11.2008 - 30.9.2009
Doba výstavby: 11 měsíců
Celkový náklad stavby: 15 416 278,- Kč včetně DPH
Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou: 78,16 %
Postavení firmy v dodavatelském systému: vyšší dodavatel
Potvrzení objednatele:

Potvrzujeme, že všechny údaje v tomto dokladu uvedené souhlasí se skutečností. Tato stavba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Práce probíhaly dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Dodavatel prokazoval v průběhu výstavby vysokou odbornost vstřícnost a serióznost. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a v požadované kvalitě při dodržení rozpočtových nákladů v souladu s uzavřenou SOD.


Objednatel: Ing. Libor Volf
předseda o.s.
Zhotovitel: Ing. Tomáš Baumruk
předseda představenstva, generální ředitel
Verze pro tiskVerze pro tisk